LOGOTYPE_FOR Gagnefs kommun

APPLY_FOR Omtanke, gemenskap & glädje - bli sommarvikarie inom LSS/Socialpsykiatrin


1. Har du relevant utbildning för tjänsten? (om ja, bifoga gärna betyg nedan) *


不是

2. Bifoga gärna betyg om du har relevant utbildning för tjänsten

(选填项目)
可接受的文件类型:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
MAX_FILE_SIZE: 40MB
已上传的文件 0 / 9 (REQUIRED_FILES: 0)
上传 文件正在上传中
标题

3. Har du erfarenhet av liknande arbete? *


不是

4. Har du B-körkort (manuell växel)? *


不是

5. Har du tillgång till egen bil? *

  •  Ja
  •  Nej

6. Är du intresserad av att vara timvikarie innan sommaren? *


不是

7. Kan du arbeta under v. 25-33? *


不是
可接受的文件类型: CV_AND_COVER_LETTER_FILE_FORMATS. MAX_FILE_SIZE: 40MB
上传 文件正在上传中 或者
您的简历附件: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中 或者
OWN_PERSONAL_LETTER: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中